Competition Results
Yi WANG

Four Continents Championships
ISU Four Continents Championships 2015 Men 9 CHN
ISU Four Continents Championships 2014 Men 16 CHN
ISU Four Continents Championships 2013 Men 13 CHN
ISU Grand Prix
ISU GP Trophee Eric Bompard 2015 Men 8 CHN
ISU GP Lexus Cup of China 2014 Men 11 CHN
ISU GP Cup of China 2013 Men 9 CHN
ISU GP Cup of China 2012 Men 6 CHN
International Competition
Winter Universiade 2013 Men 7 CHN
ISU World Team Trophy 2013 Men 10 CHN
National Championships
National Championships 2015 Men 4 CHN
National Championships 2014 Men 6 CHN
National Championships 2013 Men 5 CHN

01.07.2016 09:52:38