Competition Results
Shotaro OMORI

World Junior Championships
ISU World Junior Championships 2014 Junior Men 26 USA
World Junior Championships 2013 Junior Men 3 USA
ISU Junior Grand Prix
ISU JGP Pokal der Blauen Schwerter 2014 Junior Men 6 USA
ISU JGP Ljubljana Cup 2014 Junior Men 4 USA
ISU JGP Kosice 2013 Junior Men 5 USA
ISU JGP Pokal d. Blauen Schwerter 2012 Junior Men 4 USA
ISU JGP Bosphorus 2012 Junior Men 4 USA
ISU JGP Tallinn Cup 2011 Junior Men 5 USA
ISU JGP Brasov Cup 2011 Junior Men 4 USA
National Championships
National Championships 2017 Men 17 USA
National Championships 2016 Men 12 USA
National Championships 2015 Men 17 USA
National Championships 2013 Junior Men 2 USA
National Championships 2011 Junior Men 9 USA

06.03.2017 06:10:05