Competition Results
Minglu ZHAO

ISU Junior Grand Prix
ISU JGP Croatia Cup 2015 Junior Ladies 15 CHN
ISU JGP Colorado Springs 2015 Junior Ladies 23 CHN
National Championships
National Championships 2018 Ladies 21 CHN
National Championships 2017 Ladies 11 CHN
National Championships 2015 Ladies 4 CHN
National Championships 2014 Ladies 10 CHN
National Championships 2013 Ladies 8 CHN

25.06.2018 17:36:27