Competition Results
Takeru Amine KATAISE (JPN)
ISU Grand Prix
ISU GP Grand Prix de France 2023 Men 12 JPN
ISU Junior Grand Prix
ISU JGP Egna-Neumarkt 2022 Junior Men 3 JPN
ISU JGP Baltic Cup 2022 Junior Men 1 JPN
ISU Grand Prix Final / ISU Junior Grand Prix Final
ISU Grand Prix Final 2022/23 Junior Men 6 JPN
International Competition
Coupe de Printemps 2023 Men 5 JPN
Egna Spring Trophy 2022 Junior Men 1 JPN
National Championships
National Championships 2024 Men 12 JPN
National Championships 2023 Men, Junior Men 19, 2 JPN, JPN
National Championships 2022 Men, Junior Men 14, 4 JPN, JPN
National Championships 2021 Junior Men 10 JPN
National Championships 2020 Junior Men 10 JPN
National Championships 2019 Junior Men 10 JPN
National Championships 2018 Junior Men 10 JPN
National Championships 2017 Junior Men 21 JPN
21/02/2024 09:49:02 UTC