Competition Results
Xiangyi AN (CHN)
World Junior Championships
ISU World Junior Championships 2023 Junior Women 6 CHN
ISU Grand Prix
ISU GP Cup of China 2023 Women 11 CHN
ISU GP Skate America 2023 Women 9 CHN
ISU Junior Grand Prix
ISU JGP Solidarity Cup 2022 Junior Women 5 CHN
International Competition
Shanghai Trophy 2023 Women 5 CHN
Asian Open Figure Skating Trophy 2023 Women 1 CHN
National Championships
National Championships 2020 Ladies 1 CHN
National Championships 2019 Ladies 2 CHN
National Championships 2018 Ladies 4 CHN
21/02/2024 09:49:02 UTC