Men - Entry

#NameNation
1 Lucas Tsuyoshi HONDA  JPN
2 Yuma KAGIYAMA  JPN
3 Yuto KISHINA  JPN
4 Kao MIURA  JPN
5 Sena MIYAKE  JPN
6 Shun SATO  JPN
7 Mitsuki SUMOTO  JPN
8 Keiji TANAKA  JPN
9 Kazuki TOMONO  JPN
10 Sota YAMAMOTO  JPN
11 Nozomu YOSHIOKA  JPN

Back to Result Page     Back     Back to ISU Home Page

Last Update: 28 Nov 2020 21:19 (UTC+09:00)
created by comnet