Men - Final Results

PLNameNation SP FS Points
1. Yuma KAGIYAMA  JPN 1 1 275.87
2. Kazuki TOMONO  JPN 2 3 226.62
3. Lucas Tsuyoshi HONDA  JPN 3 6 217.56
4. Keiji TANAKA  JPN 4 5 215.52
5. Shun SATO  JPN 7 4 214.75
6. Kao MIURA  JPN 8 2 210.53
7. Yuto KISHINA  JPN 5 8 199.34
8. Sota YAMAMOTO  JPN 9 7 190.19
9. Sena MIYAKE  JPN 6 9 185.50
10. Nozomu YOSHIOKA  JPN 10 10 164.70
Withdrawn
- Mitsuki SUMOTO  JPN - - -

Back to Result Page     Back     Back to ISU Home Page

Last Update: 28 Nov 2020 21:19 (UTC+09:00)
created by comnet